Rätt vikarie

Snabbt på plats

Nyheter

VI vikarierar finns tillgängliga för bokning av vikarier mellan 

06.00-9.00 och 15.00-18.00 måndag till fredag.

 

042- 20 73 67

 

Vid akuta behov även på helgerna.

Övrig information

 Våra länkar:

 

 

 

 

 

 

Vikarieförmedling

 

 Att anlita VI vikarierar är ett enkelt och resursbesparande sätt att hantera sitt vikariebehov.

 

 Detta innebär att den ordinarie personalen på arbetsplatsen får en möjlighet att ägna sin arbetstid åt  sina egentliga arbetsuppgifter i stället för att själv ringa vikarier som inte kan eller vill jobba.

 

Att etablera en kontakt med VI vikarierar innan det akuta behovet uppstår är en fördel, men inget krav. Detta underlättar matchningen mellan vikarie och arbetsplats.

 

Att samarbeta med VI vikarierar innebär inte någon som helst förbindelse för dig som kund. Det är ditt unika behov som avgör när och hur mycket du vill anlita oss. Ibland bokar arbetsgivaren själv en förlängning av vikariatet eller ytterligare vikariat direkt med vikarien. Detta debiteras enligt gällande taxa med vikariens inrapporterade arbetsrapport som grund.

 

 

 

Gör så här: 

  • Ring 042- 20 73 67 då behov av vikarie uppstår. (Mellan 06.00-9.00 och 15.00-18.00)

 

  • Berätta om ditt aktuella behov kring vikariens kompetens och arbetsuppgifter, samt en om möjlig uppskattning gällande uppdragets omfattning.

 

  • VI vikarierar tar kontakt med den vikarie som bäst matchar.

 

  • Vi återkommer till dig och berättar om vikarien som är anlitad.

 

  • Du får en kopia på vikariens belastningsregister, underskrivet avtal om tystnadsplikt samt utbildningsbevis i din fax eller e-post.

 

  • Vikarien kan finnas på plats inom två timmar.

 

  • Då vikarien avslutat sitt uppdrag lämnar vikarien en veckorapport som används som underlag till fakturan.

 

 

Att vi kan erbjuda denna tjänst till ett så lågt pris, trots den höga servicegraden, beror på att det är ditt företag som är arbetsgivare.

 

Förmedlingstaxan är utformad så att det blir lägre pris ju längre uppdraget varar.

 

 

                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

Copyright ® 2007 VIvikarierar.se